Praktikvejleder

Kursusinformation

Praktikvejleder-kursus

Vi har fokus på vejlederrollen, læringsprocesser og ikke mindst uddannelsens aktuelle indhold og formelle krav til elev og uddannelsessted.

Formålet er, at deltageren forbedrer sine kompetencer i forhold til at vejlede elever på den praktiske del af uddannelsen, samt skabe mening og sammenhæng mellem teori og praksis med henblik på udbytte og fastholdelse af elev/lærling.

På kurset opnår du:

  • indsigt i det nye læringsbegreb herunder læringsprocesser og læringsmiljø
  • indsigt i teorier og træning i kommunikation og vejledningssamtaler
  • indsigt i at arbejde med mål, evaluering og vurdering
  • en større bevidsthed om vejlederens rolle, ansvar og kompetence
  • en større bevidsthed om ungdomskultur
  • en god dialog og netværksdannelse med vejledere fra andre uddannelsessteder og undervisere på skolen

Uddannelsen er opdelt i to moduler, og du vil blive en del af et vejledernetværk efter forløbet.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49234 - EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Målgruppe: Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).
- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.
- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.
- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.
- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Fagnummer: 49234 EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 819,80
40373 - Sidemandsoplæring

Målgruppe: Medarbejdere, der foretager sidemandsoplæring.

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse anvende oplæringsmetoder, oplæringsmaterialer og kommunikation, til at oplære andre. Deltageren forstår også betydningen af sin kollegas kompetencer og indlæringsstil i forbindelse med oplæringen og kan anvende denne viden i sin oplæring af den enkelte.

Fagnummer: 40373 Sidemandsoplæring Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.409,60