Realkompetencevurdering - RKV

Når du er over 25 år og ønsker at skifte spor, få en uddannelse og papir på det, du måske har arbejdet med som ufaglært i mange år, så skal du have lavet en RealKompetenceVurdering - en RKV.

Få vurderet og anerkendt dine realkompetencer indenfor det område du ønsker.

Realkompetencer kan være kompetencer opnået gennem erhvervserfaring, fritidsaktiviteter, kurser, voksenuddannelse og uddannelse.
Du skal inden en vurdering finde dokumentation for de kompetencer du har fx eksamensbeviser, kursusbeviser, jobbeskrivelser, udtalelser, tjene­stetidsattester, dataliste, CV m.v. På den måde kan du få et bevis på det, du allerede kan, uden at skulle tage et kursus.

Fordelen for dig er:

  • At du får et bevis på dine kompetencer/Du undgår dobbeltuddannelse
  • Du kan bruge beviset til at søge merit i de ordinære uddannelser
  • Du kan få et grundlag for videreuddannelse
  • Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering efter gældende regler - dog skal Jobcentret betale, hvis du er ledig.

Nedenfor finder du svar på rigtig mange af de praktiske spørgsmål, der kan dukke op, når du begynder at overveje uddannelse og efteruddannelse.

Uanset om du er virksomhed, medarbejder, ledig eller sagsbehandler fra jobcentret, er siden her et godt sted at kigge igennem.
Finder ud ikke hvad du søger, eller har du brug for mere information, så er du altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere.

Ring til os på tlf: 99 12 24 40 så hjælper vi dig i den rigtige retning.

Hvad er en RKV?

En RKV er en vurdering af dine kompetencer målt i forhold til specifik uddannelse og dit arbejdsliv.
En RKV giver et overblik over, hvilke kompetencer har du lige nu, hvad du har med i rygsækken.
Når man taler om at vurdere realkompetencer, kigges der BÅDE på din uddannelse OG på dit arbejdsliv. Har du flere års erfaring fra et eller flere job; har du uddannelser, kurser og måske uafsluttede uddannelser bag dig, kan du med en RKV få overblik over dine kompetencer, hvis du gerne vil have mere uddannelse.
En RKV vil også give overblik over, om du har mulighed for merit (fritagelse for enkelte fag på din uddannelse.)

Når du er fyldt 25 skal du ifølge lovgivning have lavet en RKV, hvis du ønsker at uddanne dig.
Det er også rigtig godt for dig at få lavet en RKV, for vejen til en uddannelse kan måske blive kortere end du troede, eller du kan måske få godskrevet dele af uddannelsen (merit).

RKV’en laves både for at få anerkendt dine opnåede kompetencer og undgå dobbeltuddannelse.
Voksenuddannelse er baseret på, at du kommer med dine egne erfaringer, job- som livserfaringer. Derfor kan du også bygge videre på dine realkompetencer, hvis du søger ind på en voksen- og efteruddannelse.
Får du anerkendt kompetencer, sparer du tid og du undgår at blive undervist i noget du har lært.
Ved at få lavet en RKV kan vejen til en uddannelse blive kortere, end du troede, eller du kan måske få godskrevet dele af uddannelsen.

Alle der er over 25 år, og som gerne vil have sig en erhvervsuddannelse, skal have lavet en RKV.
Er du ansat i en virksomhed som ufaglært og virksomheden gerne vil have dig ind som voksenlærling, så du får uddannelsen indenfor det du arbejder med, så skal du have lavet en RKV.
Er du ledig og du selv eller jobcenter/a-kasse vurderer at du skal have en erhvervsuddannelse, så skal du have lavet en RKV og det vil være jobcenteret, der henviser dig til dette.
Er du ufaglært og ønsker du at komme i gang med en uddannelse indenfor et andet felt end det du pt. arbejder i, så skal du også have lavet en RKV.

Du henvender dig på din lokale erhvervsskole, eller på den erhvervsskole du ønsker at gå på. De kan hjælpe dig med at få lavet din RKV eller henvise dig til den skole, hvor det er mest hensigtsmæssigt at du får lavet din RKV.
Ikke helt nej. En RKV afhænger af uddannelsen. Dog kan en RKV lavet på én erhvervsskole også bruges på en anden erhvervsskole, men den skal måske gennemgås for at sikre du får den merit og de fag du har brug for på den pågældende uddannelse.

For dig betyder det at få lavet en RKV, at du skal indsamle dokumentation for din skolegang, erhvervserfaring og tidligere uddannelse/kurser. Udtalelser fra arbejdsgivere/ledere er også gode at have med.
RKV’en indeholder en samtale og praktisk afprøvning i forhold til specifik uddannelse, enten på den skole du har henvendt dig til og ønsker at gå på eller på arbejdspladsen.

Du kan løbende få lavet din RKV.

RKV kan bestå af praktiske og teoretiske opgaver efterfulgt af en personlig samtale og en gennemgang af dokumentation for nuværende kompetencer.

Output er en RKV med tidsplan - dvs. en uddannelsesplan.

Der ingen begrænsning, dog er der ingen grund til at få lavet en ny, hvis ikke der er noget nyt at tilføje.
Det kan være forskelligt fra skole til skole, uddannelse til uddannelse, hvilke oplysninger der er brug for i din RKV. Derfor er det en god ide at spørge på uddannelsesstedet, om du har brug for en ny eller de kan bruge den du har.

Økonomisk overblik

Hvis du ønsker at starte på en uddannelse, skal der laves en RKV.
Det er et lovkrav for alle over 25 år, at der skal foreligge en RKV ved uddannelsesstart.

Det er gratis for alle. Det koster kun din tid og indhentning af dokumenter.
Det tager fra ½ - 5 dage afhængig af uddannelsessted.
På arbejdspladsen eller på uddannelsesstedet.
Du skal medbringe CV + dokumentation i form af beviser og udtalelser, det være sig; skolepapir, svendebrev, udtalelse fra ansættelsesforhold, dokumentation for arbejdsopgaver fra virksomheder og lønsedler.
Hvis du erhverver nye kompetencer, eller hvis din erhvervserfaring ligger længere tilbage end bekendtgørelsens specifikationer, kan det blive nødvendigt med en ny RKV. Det varierer fra uddannelse til uddannelse. Tag evt. fat i den uddannelsesinstitution du ønsker at gå hos og forhør dig direkte hos dem.

Ledig og RKV

Det er jobcenteret, der skal indover, hvis du som ledig gerne vil have lavet en RKV.
Tal med din sagsbehandler om det, hvis du ønsker at uddanne dig og derfor har brug for at få lavet en RKV.

Ja, men det er en beslutning, der træffes i dit jobcenter eller din a-kasse.
Ja, som ledig skal du via jobcenteret. Det kan være en god ide også at tage din a-kasse med i overvejelserne.

Grundforløb er SU berettiget eller på løn, hvis du omfattet af en uddannelsesaftale. Hovedforløb er på lærlingeløn eller skolepraktikydelse.

Er du ledig ved opstart, kan du evt. også tage din uddannelse på dagpenge, revalideringsydelse eller anden offentlig forsørgelse. Dette skal du dog tale med jobcenteret eller din a-kasse om.

Andet om RKV

Du får selv din RKV.
Den gemmes på skolen, hvor du uddanner dig, indtil du er færdiguddannet.

Indtil færdiggjort uddannelse.
Nej, du er ikke tvunget til at tage en uddannelse efterfølgende.
En RKV kan bestå på begge dele, men det er ikke obligatorisk. Den kan ofte laves ud fra samtale og dokumentation.
Nej, en RKV handler udelukkende om at se på dine samlede kvalifikationer og består hverken af test eller eksamen.
Ja, hvis ikke du ønsker at gøre brug af din merit, så kan du fint tage hele uddannelsen og fravælge at få merit for enkelte fag, hvis det ellers var en mulighed for dig.

Ja, skolerne kan søge hjælpemidler hjem samt timer til struktur og overblik hjem til elever som har behov.
Den enkelte skole kan have forskellige tilbud, men alle kan hjælpe i forbindelse med ordblindhed.

På alle skoler er der mulighed for at støtte med samtaler hos en vejleder, som kan hjælpe med værktøjer til at tackle problematikken. 

Et kommunikationsredskab mellem elev, virksomhed og skole.
Det er en form for ’dagbog’ over din læring, så du kan dokumentere, hvad du har lært og som gør det nemt for dig at finde tilbage til emner gennemgået undervejs i forløbene.

RKV og virksomheder

Der er flere fordele i en RKV pga. kortlægningen af medarbejderens kompetencer og muligheden for en økonomisk oversigt ift. RKV-resultat. Selve kortlægningen er en gevinst i virksomheden og økonomisk oversigt er ofte en nødvendighed, hvis nærmeste ledelse og tillidsrepræsentanter skal have en aftale gennemført.
Forud for alle RKV til beskæftigede, er der taget en beslutning om en indsats.

Da RKV også er en kortlægning af medarbejderens kompetencer, forøges muligheden for at udnytte de gode kompetencer, der måske ikke hidtil har været synlige. En RKV giver viden, der producerer ideer og motivation.
Medarbejderen får overblik over sine kompetencer og på et personligt plan kan det være udviklende. Dette er ikke kun givende for medarbejderen, men også for virksomheden.

Indsatsen kan virke som et løfte om løft til faglært, hvis man ikke informerer om andet. Dette er ikke altid hensigtsmæssigt.
Medarbejderen kan betragte RKV som en test, hvilket kan virke skræmmende.
Derudover er der den tid der skal investeres i RKV, hvilket er forskelligt i forhold til uddannelse og institution. Nogle kan måske føle sig presset. Men dette kan der tages højde for i måden budskabet bliver formidlet. Det er vigtigt at fortælle medarbejderen, at det ikke er tvang, men et godt tilbud om at få et overblik over egne færdigheder - også dem de måske ikke tænker over i hverdagen, de har.
Nogle medarbejdere kan måske også føle sig presset til at få lavet RKV for at være sikre på at beholde deres job. Igen handler det om måden at levere budskabet på.

Når medarbejderen/den ledige præsenteres for RKV, resulterer det ofte i ”ja tak” eller ”hvorfor det”. Medarbejderen/den ledige kan med fordel påmindes om, at der ikke udelukkende er tale om en kortlægning, men også et overblik over næste hensigtsmæssige udvikling. De senere års udvikling i samfund og organisationer, placerer et udviklingsaspekt i medarbejdere/de ledige.
Virksomheden skal vide at det er en udvikling af deres medarbejdere og en måde at hjælpe deres medarbejdere videre i virksomheden på. Det at få lavet en RKV kan, hos nogle medarbejdere, være med til at åbne øjnene for færdigheder de havde glemt, eller ikke var klar over de havde, hos nogle medarbejdere. Dette kan være en rigtig god motivation til at medarbejderen yder mere, engagerer sig på ny i jobbet, får lyst til at udvikle sig yderligere. En gevinst for virksomheden.