Persondatabehandling for KPMV

KompetencePartner MidtVest (KPMV) har stort fokus på beskyttelsen af personlysninger og har derfor denne personlivspolitik.

Nedenfor får du et overblik over de situationer, hvor samarbejdet med os medfører behandling af personoplysninger, samt hvor du kan læse nærmere.

Tilmelding til kurser

KPMV er et samarbejde mellem følgende 8 skoler:

  • Herningsholm Erhvervsskole
  • UCH - Uddannelsescenter Holstebro
  • UCRS – UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
  • Skive College
  • Herning HF & VUC
  • Skive-Viborg HF & VUC
  • VUC Holstebro-Lemvig-Struer
  • VUC Ringkøbing-Skjern

Ved tilmelding til kurser via www.kpmv.dk stilles du videre til www.efteruddannelse.dk. Fra denne side bliver dine data overført til den skole, der udbyder kurset/uddannelsen. 

Formålet med behandlingen af oplysningerne er til brug for studieadministration, og det er den pågældende skole, der bliver dataansvarlig for dine personoplysninger.
Nærmere oplysninger om de enkelte skolers behandling af personoplysninger, herunder behandlingsgrundlag mv., fås ved henvendelse til den pågældende skole. Ved tilmelding vil du desuden modtage oplysninger fra skolen om deres behandling af dine personoplysninger, jf. persondataforordningen artikel 13.

Projektdeltagelse
De fire erhvervsskoler og VUC´erne i KPMV gennemfører frem til september 2022 et projekt medfinansieret af Den Europæiske Socialfond – Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst. Projektet giver de erhvervsrettede skoler mulighed for at hjælpe virksomheder og deres ansatte samt jobsøgende til en nemmere vej fra ufaglært til faglært.
Projektdeltagerne modtager separat oplysning om behandling af deres personoplysninger i forbindelse med projektet, herunder formål, retsgrundlag, kategorier af oplysninger mv.
Oplysningerne kan desuden findes her

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte KPMV på enten info@kpmv.dk eller 99 12 24 40.