FVU start - grundlæggende dansk til dit job

Om FVU Start

FVU Start er for dig, der kan lidt grundlæggende dansk og ønsker at blive bedre.
 
Med FVU Start bliver du bedre til dansk. Du arbejder med at blive bedre til at;
  • forstå tale
  • læse
  • skrive dansk

Du vil opleve, at din hverdag bliver lettere, fordi du bliver bedre til dansk.

Du bliver undervist sammen med andre, som også gerne vil blive bedre til dansk. Holdet er ikke så stort, så der er god tid til alle.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Undervisningens indhold

Undervisningen har 3 delmål:

  • Du styrker dine mundtlige færdigheder, så du kan deltage i samtaler om relevante emner på et basalt og forståeligt dansk.
  • Du styrker og øger dit ordkendskab, så du kan forstå og anvende hyppigt forekommende ord og faste vendinger.
  • Du styrker dine forudsætninger for at blive bedre til at læse og skrive dansk.


Lær dansk sammen med andre tosprogede.

Hvem er faget relevant for:

FVU Start er for dig, der ønsker at blive bedre til dansk.
For at deltage i undervisningen skal du kunne forstå talt og skrevet dansk, samt tale, læse og skrive dansk på et grundlæggende niveau.

Med FVU Start kan du lære dansk, som du har brug for i dit job.


Adgangskrav

Inden du kan blive tilmeldt FVU Start, skal du til en samtale på VUC.
Som en del af samtalen skal du udfylde en test, som bruges til at vurdere, om FVU Start er det rigtige tilbud til dig.


Tilrettelæggelse

Forløb med FVU Start kan planlægges fleksibelt. Et hold kan bestå af enkelt individer, eller der kan formes hele hold med ansatte fra en virksomhed.

Undervisningen kan foregå på VUC eller på virksomheden ved mange deltagere.


Uddannelsestid

Undervisningen har et omfang af mindst 30 timer og max 60 timer.
Forløbet kan planlægges fleksibelt og kan afvikles over fx 20 uger med 1 ugentlig undervisningsgang eller som et intensivt forløb med daglig undervisning.


Økonomi

Det er gratis at deltage i FVU Start, når du er visiteret til det.

Der mulighed for løntabsgodtgørelse i form af SVU.

Tilmelding

VUC Holstebro-Lemvig-Struer: ring til os på 9627 5800 eller book en tid på www.holstebro-vuc.dk/book

Herning HF & VUC: book en tid på  www.herninghfogvuc.dk/tidsbestilling/

Skive-Viborg HF&VUC: book en tid på www.vucskive-viborg.dk/vejledning/book-tid-hos-en-studievejleder/

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern: www.ucrs.dk/efteruddannelse/vuc/fvu-start/

Vores underviser siger
Lene Stavnager
Det skal være sjovt at lære dansk, selvom det er hårdt at lære et nyt sprog.

Vi arbejder med mange forskellige opgaver - nogle med fokus på at lære flere danske ord, nogle med fokus på grammatik, nogle med tale og nogle med skrift.

Vi sørger også for at variere undervisningen meget, så der både er stillesiddende opgaver og spil, konkurrencer eller lege - der er mange gode måder at lære sprog på.