Industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Arbejdets organisering ved produktion i industrien
Betjening af industrirobotter for operatører
Fremstilling af elektronikprodukter
IT og tværfaglige kurser
Metrologi i metalindustrien
Montage af industriprodukter
Operatøropgaver i elforsyning
Operatøropgaver i el-forsyning
Overfladebehandling
Produktion af fødevarer og nydelsesmidler
Produktion af levnedsmidler, nydelsesmidler, foder
Produktion og teknik i procesindustrien
Sprog, vejledning og arbejdsmiljø m.m.
Spåntagende metalindustri
Spåntagende metalindustri