Mejeri og jordbrug

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Landbrugsproduktion