Metalindustrien

Automatik- og procesteknisk område
Cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
IT og tværfaglige kurser
Køretøjsområdet
Maskin- og værktøjsområdet
Opbygning og drift af offshore installationer
Vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien