Svejsning og fyringsteknik

Støberi og metalgenindvindingsindustri
Svejsning, skæring og maritim produktion i metal