Information om prøver i AMU

Fra 1. januar 2020 afsluttes stort set alle AMU-uddannelser med en prøve.

  • Prøven skal bestås for at deltageren kan opnå et AMU-bevis. Hvis prøven ikke bestås, er det muligt at gå til omprøve
  • Alle deltagere, der er tilmeldt en AMU-uddannelse, er automatisk tilmeldt prøven
  • Prøven afholdes fortrinsvis på kursets sidste dag, medmindre der informeres om andet på kursets første dag, hvor der oplyses om prøvens afholdelse, tidspunkt, tidsrummet, prøveramme, prøvegrundlag og bedømmelsesgrundlag, samt evt. særlige prøvevilkår
  • Deltageren orienteres ligeledes om, at prøveresultatet som udgangspunkt meddeles i forlængelse af prøven og inden afslutningen på AMU-uddannelsen
  • Deltageren kan klage over prøveafviklingen. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af deltageren til den afholdende skole. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 10 hverdage efter modtaget prøvebedømmelse.  
  • Består man ikke testen eller fravælger man den, så kan afholdende skole udstede et deltagerbevis for gennemført kursus.

Yderligere information om prøver i AMU fremgår af ministeriets hjemmeside - læs mere her