Forbehold

Der tages forbehold for lovgivningsmæssige ændringer.