Kursus information - AVU matematik

Undervisningens indhold

I undervisningen arbejder du bl.a. med disse områder:
  • Talbehandling, herunder procentregning og potenser.
  • Geometri, fx målestoksforhold og beregning af rumfang.
  • Funktioner, herunder variabelbegrebet. Fx beregning af prisen på en taxatur, hvor afstand og startgebyr indregnes.
  • Brug af IT til at løse matematiske opgaver, herunder brug af regneark og specialiserede matematikprogrammer.

Hvem er faget relevant for?

Matematik er et alsidigt fag, som kan bruges af mange - både til at løse nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver lettere såvel som til at opfylde overgangskravene til hovedforløbet på nogle erhvervsuddannelser.
 
 
sven_mieke_1162927_unsplash

Tilrettelæggelse

Dagshold:
Holdundervisning indenfor tidsrummet 8.00 - 17.

Aftenhold:
Holdundervisning indenfor tidsrummet 18 - 22.30.
 
Netundervisning:
Med netundervisning læser hjemmefra - du henter dine tekster og opgaver online og læser selv, når det passer dig.
Forløbet er inddelt i moduler/emner, som afsluttes med en opgave - herved ved sikrer vi, at du har gennemgået og forstået stoffet.
Du kan skrive med din lærer og de andre kursister online - og der er også nogle frivillige mødegange, hvor du kan mødes med din lærer og få hjælp.


Adgangskrav

Du skal have det forudgående niveau - eller kunne udvise evner, der tilsvarer det forudgående niveau.
VUC's vejledere vil altid gerne hjælpe med at afklare dit niveau.