Kursus information - HF matematik

Undervisningens indhold

Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki
  • ligningsløsning
  • procent- og rentesregning
  • statistik
  • geometriske modeller og geometriske problemer
  • formler og funktioner

Hvem er det relevant for?

Faget matematik er adgangsgivende til en række uddannelser.

En øget matematik forståelse og bedre kendskab til og sikkerhed i metoder og redskaber (herunder IT-programmer) kan lette dine arbejdsopgaver betragteligt eller gøre dig i stand til at løse nye arbejdsopgaver.

Tilrettelæggelse

Dagshold:
Holdundervisning i tidsrummet 8.00 - 17

Aftenhold:
Holdundervisning i tidsrummet 18 - 22.30

Netundervisning:
Med netundervisning læser du hjemmefra - du henter dine tekster og opgaver online og læser selv, når det passer dig.

Forløbet er inddelt i moduler/emner, som afsluttes med en opgave - herved ved sikrer vi, at du har gennemgået og forstået stoffet.
Du kan skrive med din lærer og de andre kursister online - og der er også nogle frivillige mødegange, hvor du kan mødes med din lærer og få hjælp.

Adgangskrav

Du skal have det forudgående niveau - eller kunne udvise faglig kunnen svarende til det forudgående niveau.
 

Økonomi

Deltagergebyret er som udgangspunkt 550 kr.

Dog opkræves fuld deltagerbetaling for deltagere med en videregående uddannelse.