Praktisk info online

Krav til udstyr:
For at deltage i online undervisning kræver det, at man har en pc/mac med internetadgang og adgang til Officepakken 2013/2016 (det vil dog være muligt at kunne downloade den til brug i kursusperioden). Enkelte kurser kan have andre krav til udstyr. Se under de enkelte kurser.
 
Pris/deltagerbetaling:
Deltagerprisen på AMU-kurser er mellem 126 og 190 kr. pr. dag for medarbejdere med uddannelse til og med faglært niveau. Der er fuld betaling for medarbejder, der har en uddannelse på akademiniveau eller derover. 
 
Økonomi:
Virksomheden betaler løn til medarbejderen, der deltager i AMU. Kompetencefonden KAN bidrage med et bestemt antal kroner pr. time. Kontakt din fagorganisation for at vide, hvad din komeptencefon giver af tilskud.
 
Mulighed for at søge VEU-godtgørelse/løntabsgodtgørelse:
Alle onlinekurser er arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) og det giver virksomheder mulighed for at søge VEU-godtgørelse – satsen er pt. på 881 kr. pr. deltager pr. kursusdag for medarbejdere i målgruppen og efter gældende regler.  
 
Nyt i forbindelse med statens hjælpepakker:
Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er dog under forudsætning af, at hverken virkdomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan IKKE modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse. 
Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.