Matematik Basis

Om matematik

I faget matematik arbejder du praktisk med matematik.
Du får styr på de grundlæggende elementer i matematikken - og hvordan matematik kan bruges til at løse en lang række problemstillinger og opgaver.

Du opbygger en forståelse for den grundlæggende matematik og en rutine i at bruge den. 

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursus information - AVU matematik

Undervisningens indhold

I undervisningen arbejder du bl.a. med disse områder:
  • Talbehandling, herunder procentregning og potenser.
  • Geometri, fx målestoksforhold og beregning af rumfang.
  • Funktioner, herunder variabelbegrebet. Fx beregning af prisen på en taxatur, hvor afstand og startgebyr indregnes.
  • Brug af IT til at løse matematiske opgaver, herunder brug af regneark og specialiserede matematikprogrammer.

Hvem er faget relevant for?

Matematik er et alsidigt fag, som kan bruges af mange - både til at løse nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver lettere såvel som til at opfylde overgangskravene til hovedforløbet på nogle erhvervsuddannelser.
 
 
sven_mieke_1162927_unsplash

Tilrettelæggelse

Dagshold:
Holdundervisning indenfor tidsrummet 8.00 - 17.

Aftenhold:
Holdundervisning indenfor tidsrummet 18 - 22.30.
 
Netundervisning:
Med netundervisning læser hjemmefra - du henter dine tekster og opgaver online og læser selv, når det passer dig.
Forløbet er inddelt i moduler/emner, som afsluttes med en opgave - herved ved sikrer vi, at du har gennemgået og forstået stoffet.
Du kan skrive med din lærer og de andre kursister online - og der er også nogle frivillige mødegange, hvor du kan mødes med din lærer og få hjælp.


Adgangskrav

Du skal have det forudgående niveau - eller kunne udvise evner, der tilsvarer det forudgående niveau.
VUC's vejledere vil altid gerne hjælpe med at afklare dit niveau.


Kursusinformation

Tilmelding

VUC Holstebro-Lemvig-Struer: direkte online tilmelding eller book en tid på www.holstebro-vuc.dk/book

Herning HF & VUC: book en tid på www.herninghfogvuc.dk/tidsbestilling/

Skive-Viborg HF&VUC: book en tid på www.vucskive-viborg.dk/vejledning/book-tid-hos-en-studievejleder/

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern: www.ucrs.dk/efteruddannelse/vuc/avu/

Vores underviser siger
Jane Thiel Nielsen
Jeg elsker at gøre matematik nærværende og relevant - især for dem, der har kæmpet med det tidligere. Vi sørger altid for, at man bliver udfordret, der hvor man er.

Det er fedt, at nogle kursister møder man fast på sine hold hver uge, andre har man i et kort intenst forløb, og andre igen møder man nærmest først ansigt til ansigt til eksamen, fordi de har læst faget online som netundervisning.
Martin Larsen
Matematik sparker røv!
Men matematik er også virkelig svært. Storm P formulerer det således; "Livet er svært, men matematik er sværere".

Det er noget af det, jeg synes, er spændende ved matematik - at det er udfordrende, og at man kan angribe det på så mange forskellige måder.
Det er også derfor, jeg altid sørger for at forklare stoffet på flere forskellige måder. Så alle kommer med. Så gør vi matematik - og måske også livet - lettere.