Matematik C

Om faget

I faget matematik lærer du at anvende matematik i både praksis og teori.

Du lærer matematikkens sprog, så du kan forklare sammenhænge og årsager i forskellige matematiske problemstillinger og beregninger.
Du får også kendskab til matematikkens samspil med den den øvrige videnskabelige, teknologiske og kulturhistoriske udvikling.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursus information - HF matematik

Undervisningens indhold

Du får fx undervisning inden for emneområderne:

  • regningsarternes hierarki
  • ligningsløsning
  • procent- og rentesregning
  • statistik
  • geometriske modeller og geometriske problemer
  • formler og funktioner

Hvem er det relevant for?

Faget matematik er adgangsgivende til en række uddannelser.

En øget matematik forståelse og bedre kendskab til og sikkerhed i metoder og redskaber (herunder IT-programmer) kan lette dine arbejdsopgaver betragteligt eller gøre dig i stand til at løse nye arbejdsopgaver.

Tilrettelæggelse

Dagshold:
Holdundervisning i tidsrummet 8.00 - 17

Aftenhold:
Holdundervisning i tidsrummet 18 - 22.30

Netundervisning:
Med netundervisning læser du hjemmefra - du henter dine tekster og opgaver online og læser selv, når det passer dig.

Forløbet er inddelt i moduler/emner, som afsluttes med en opgave - herved ved sikrer vi, at du har gennemgået og forstået stoffet.
Du kan skrive med din lærer og de andre kursister online - og der er også nogle frivillige mødegange, hvor du kan mødes med din lærer og få hjælp.

Adgangskrav

Du skal have det forudgående niveau - eller kunne udvise faglig kunnen svarende til det forudgående niveau.
 

Økonomi

Deltagergebyret er som udgangspunkt 550 kr.

Dog opkræves fuld deltagerbetaling for deltagere med en videregående uddannelse.

Kursusinformation

Tilmelding

VUC Holstebro-Lemvig-Struer: direkte online tilmelding eller book en tid på www.holstebro-vuc.dk/book

Herning HF & VUC: book en tid på www.herninghfogvuc.dk/tidsbestilling/

Skive-Viborg HF&VUC: book en tid på www.vucskive-viborg.dk/vejledning/book-tid-hos-en-studievejleder/

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern: ring til os på 9680 1500

Vores underviser siger
Annette Krogh Hansen
Matematik kan så meget. Vi kan bruge den til at lave store teoretiske beregninger på alt mellem himmel og jord.
Men den kan også bruge meget virkelighedsnært - og det fylder også meget i undervisningen.

Matematik bruges fx til at lave modeller og prognoser, som udgør grundlaget for beslutninger både i politik og i virksomheder - fx for den økonomiske udvikling i samfundet, salget i det kommende kvartal, eller forbruget af materiale til et byggeprojekt.