Projekt VEUV

Denne side henvender sig til konsulenter, vejledere og administrativt personale, der arbejder på projekt ”Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst”.

Her finder du opdaterede skemaer og blanketter samt vejledninger, som du skal bruge, når du arbejder i projektet.

HUSK! Alle medarbejdere og deltagere i projekt VEUV skal gøres bekendt med denne information om personoplysninger - klik her. Information om personoplysninger findes tilrettet til den enkelte skoles brug under bjælken "Deltagerskemaer"             

Find dokumenter: