Projekt VEUV

Denne side henvender sig til konsulenter, vejledere og administrativt personale, der arbejder på projekt ”Vejen til erhvervsfaglig uddannelse og vækst”.

Her finder du opdaterede skemaer og blanketter samt vejledninger, som du skal bruge, når du arbejder i projektet.

HUSK! Alle medarbejdere og deltagere i projekt VEUV skal gøres bekendt med denne information om personoplysninger - klik her. Information om personoplysninger findes tilrettet til den enkelte skoles brug under bjælken "Deltagerskemaer"             

Find dokumenter:

Hvad er VEUV?

9 skoler gennemfører frem til september 2022 et projekt medfinansieret af Den Europæiske Socialfond – Vejen til Erhvervsfaglig Uddannelse og Vækst.
Projektet giver de deltagende erhvervsrettede skoler mulighed for at hjælpe virksomheder og deres ansatte samt jobsøgende til en nemmere vej fra ufaglært til faglært.
Christina Søndergaard Bertelsen
Projektleder
Skriv en besked
Lars Bylow Frandsen
Chefkonsulent
Skriv en besked