ADR Repetition - Grundkursus

Kort fortalt

Repetition - grunduddannelse omfatter uddannelse i transport af farligt gods i emballager (stykgods) i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt.

Hold

19-08-2024
ADR Repetition - Grundkursus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
1,7 dage Daghold
15-10-2024
ADR Repetition - Grundkursus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
1,7 dage Daghold
03-12-2024
ADR Repetition - Grundkursus
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
1,7 dage Daghold
Info om fag
47706 - ADR Repetition - Grundkursus

Målgruppe: Personer, der transporterer farligt gods i emballager i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, og udstedt ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager - med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Fagnummer: 47706 ADR Repetition - Grundkursus Varighed 1,7 dage AMU-pris: DKK 353,60 Uden for målgruppe: DKK 2.015,79