AI-systemer til merkantile arbejdsopgaver, basal

Kort fortalt

Efter kurset kan du på et grundlæggende niveau forholde dig til relevant lovgivning og regler for databeskyttelse samt anvende strategier og teknikker i kommunikation (prompting) med generative AI-systemer for at løse administrative arbejdsopgaver. Desuden vil du kende til etiske overvejelser ved brugen af AI i opgaveløsning.

Hold

12-09-2024
AI-systemer til merkantile arbejdsopgaver,basal
Business UCH, Døesvej 76, Holstebro
2 dage Daghold
Info om fag
21985 - AI-systemer til merkantile arbejdsopgaver, basal

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller søger job inden for det merkantile brancheområde med interesse/behov for at opnå grundlæggende viden og kompetencer til at arbejde med AI-baserede værktøjer (Artificial Intelligence "Kunstig intelligens").

Beskrivelse: Deltageren kender til den relevante lovgivning, der berører generativ AI, og kan anvende AI under hen-syntagen til databeskyttelse og datahåndtering.
Deltageren kan forholde sig til de etiske problematikker omkring generative AI's datagrundlag, den indbyggede bias og potentialet for at skabe misvisende eller fejlagtige informationer, samt vurdere hvordan det kommer til udtryk i de materialer AI genererer, når arbejdsopgaven skal løses.
Deltageren kan kommunikere og anvende strategier i arbejdet med generativ AI (prompting) til at skabe tekstmaterialer, billeder, tal mm. til at løse brancherelevante arbejdsopgaver.
Deltageren kan ud fra viden om grundprincipperne i LLM (Large Language Model) forholde sig til styrker og svagheder i generative AI-systemer, samt udvælge de AI-systemer, hvis styrker bedst løser administrative opgaver som eks. kommunikationsopgaver, sagsbehandling, salg, logistik, spedition, markedsføring eller økonomi m.m.

Fagnummer: 21985 AI-systemer til merkantile arbejdsopgaver, basal Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.329,90