Ajourføring for entreprenørchauffører

Kort fortalt

Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som entreprenørchauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48630 - Ajourføring for entreprenørchauffører

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige former for entreprenørkørsel og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: På baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, eller erfaring og denne ajourføring har deltageren opnået kendskab til:

• Godskendskab, vurdering og typebestemmelse
• Håndtering af dokumenter, analyser og certifikater i forbindelse med entreprenørkørsel
• Sikkerhedsbestemmelser ved af- og pålæsning
• Særlige forhold på byggepladser og i grusgrave.
• Vægtberegning af vådt og tørt gods
• Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
• Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led.
• Håndtering af tunge - eller hyppige løft
• Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler
• Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
• Kundeservice og konflikthåndtering
Deltageren kan på baggrund af denne viden udføre:
• Læsning af køretøjer således tilladt akseltryk eller tilladt totalvægt ikke overskrides
• Kontrol af køretøj og udstyr herunder lastbil, påhængskøretøj tippelad, container og andet relevant udstyr
• Håndtering af bigbag og storsække o.lign.
• Håndtering af forskellige typer rullepresenninger
• Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
• Lastsikring af entreprenørgods herunder sten, grus, jord, sand, asfalt, byggematerialer o.lign.


Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48630 Ajourføring for entreprenørchauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40