Ajourføring for kølevognschauffører

Kort fortalt

Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som kølevognschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48624 - Ajourføring for kølevognschauffører

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af temperaturfølsomt gods i kølevogne og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af temperaturfølsomt gods i kølevogne. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:
Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr. Kølekassens opbygning og kølemaskinens ydeevne og af kølemateriellets mærkning og godkendelser
Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale - og afvigende transporter
Kontrol, eftersyn, service og vedligehold af kølemaskiner og start og indstilling af kølemaskiner
Håndtering af driftsstop
Godsets egenskaber, varetyper, hygiejne, temperaturkontrol på grundlag af egenkontrolprogrammets checklister samt modtage- og afleveringsprocedurer
Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.
Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led
Lastsikring af temperaturfølsomt gods samt overvågning under lastning/losning, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt
Arbejdsmiljølovens bestemmelser, miljøbestemmelser ved anvendelse af kølemidler og brug af personlige værne-/hjælpemidler
Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området
Kundeservice og konflikthåndtering

Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48624 Ajourføring for kølevognschauffører Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.653,40