Anvendelse af digitaliseret produktionsudstyr

Kort fortalt

På kurset lærer du at håndtere og præsentere digitale produktionsdata vedrørende produktion eller problemløsning og opnår viden om mulighederne med visualisering, XR (eXtended Reality) og 3D-teknologi. Du lærer også at betjene produktionsudstyr med PLC/CNC styring eller baseret på robotteknologi, deltage i optimering og fejlfinding via operatørinterface ved produktion i industrien og at agere proaktivt med ideer og i implementeringen af digitalisering i produktionen.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
14948 - Anvendelse af digitaliseret produktionsudstyr

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der arbejder med eller søger job i industrien med digitaliseret produktion med fokus på industri 4.0/5.0 og grøn omstilling.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren viden om:
Definering/Beskrivelse af de nødvendige og relevante digitale data for at kunne udføre den planlagte præsentation, dokumentation, problemløsning mv. i forhold til produktionen i industrien.
Databehandling traditionel og med kunstig intelligens, håndtering og import/eksport af digitale data ved produktion i industrien.
Mulighederne med 3D-teknologi såsom 3D-scanning, -tegning, -simulering og -print ved produktion i industrien.
Mulighederne med digital visualisering og XR (eXtended Reality) ved produktion i industrien.
Digitaliseret produktionsudstyr med en computerstyring såsom PLC eller CNC ved produktion i industrien.
Digitaliseret produktionsudstyr baseret på robotteknologi såsom robotarm, selvkørende truck, droner ved produktion i industrien.
Operatørinterface til betjening og kommunikation med digitaliseret produktionsudstyr ved produktion i industrien.
Problemstillinger og udfordringer ved implementering af digitalisering i produktionen.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Foretage import/eksport, sortering, filtrering og udtræk af digitale data til efterfølgende bearbejdning og analyse ved produktion i industrien.
Udføre enkle digitale beregninger og analyser inden for produktion, kvalitet, effektivt, vedligehold eller problemløsning med tilhørende grafisk præsentation.
Udarbejde forslag til anvendelse af digital visualisering, XR (eXtended Reality) og 3D-teknologi ved produktion i industrien.
Bidrage med konkrete ideer og forslag til øget digitalisering i produktionen for at understøtte og styrke anvendelsen af grafisk præsentation og visualisering mv.
Betjene digitaliseret produktionsudstyr med en computerstyring såsom PLC eller CNC og deltage i optimering og fejlfinding ved produktion i industrien.
Betjene digitaliseret produktionsudstyr baseret på robotteknologi såsom robotarm, selvkørende truck, droner og deltage i optimering og fejlfinding ved produktion i industrien.
Udarbejde forslag til operatørinterface for optimal betjening, visning og kommunikation med digitaliseret produktionsudstyr ved produktion i industrien.
Agere proaktivt i teamet med ideer til og i implementering af digitalisering i produktionen ved industri 4.0/5.0 og grøn omstilling i industrien.

Fagnummer: 14948 Anvendelse af digitaliseret produktionsudstyr Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75