Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik

Kort fortalt

Deltageren kan assistere handicappede med deres hjælpemidler og gennemføre en befordring der er pålidelig og professionel.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40883 - Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik

Målgruppe: Buschauffører der kører, eller ønsker at køre, bybus eller rutebil.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter endt uddannelse, arbejde med befordring af handicappede passagerer i den ordinære rutetrafik på en professionel og pålidelig måde. Herunder have færdigheder og kendskab til:

- den enkeltes behov for assistance med hjælpemidler, som fx kørestol, rollator mm
- de anerkendte hjælpehunde og deres roller
- de holdnings- og omgivelsesmæssige barrierer, som fysisk & psykisk handicappede har
- at udvise en hensigtsmæssig adfærd i befordringsmæssig sammenhæng
- kommunikationsmetoder i relation til syns- og hørehæmmede passagerer
- at skelne mellem, hvad passagerer med nedsat mobilitet, kommunikations- og orienteringsevne selv er i stand til at gøre.
- de generelle regler og uddannelseskrav jf. Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 om Buspassagerers rettigheder

Uddannelsen opfylder uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Fagnummer: 40883 Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.451,70