Bilsynskurser

Kursusinformation

UCRN___143_of_202_

Bilsynsuddannelsen er en naturlig forlængelse af mekanikeruddannelsen.
Med uddannelsen til kategori 2 og 4 kan du, som færdiguddannet kursist, udføre såvel de periodiske som de faste syn af tunge køretøjer.

Uddannelsen henvender sig til alle, som har gennemført synsmedarbejderuddannelsen kategori 3.

Formål
Efter gennemført kursus kan deltageren udføre periodisk syn af køretøjer større end 3500 kg.

Adgangskrav skal være opfyldt før kursets start.
Det er en betingelse, at du er uddannet mekaniker eller har bestået anden relevant teknisk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. Det er ikke et krav, at du er ansat i en synsvirksomhed.

Det er ifølge Synsbekendtgørelsen et krav, at man tager kurserne i følgende rækkefølge:
Lette køretøjer (Adgangskrav)
• Kategori 1: Periodisk syn af almindelige person- og varevogne u/3500 kg.
• Du skal have en mekanikeruddannelse og minimum B-kørekort

• Kategori 3: Alle syn af lette køretøjer. Kræver du har A-, B-, BE- og D- eller D1-kørekort
• Du skal have minimum 3 måneders erfaring i synsvirksomhed med periodisk syn af reg. lette køretøjer


Tunge køretøjer (Adgangskrav)
Ønsker du herefter også at kunne syne køretøjer o/3500 kg., skal du:
• Kategori 2: Periodisk syn af tunge køretøjer. Kræver du har C-, C/E og D-kørekort
• Have minimum 3 måneders erfaring i udførsel af registreringssyn af alle lette køretøjer

• Kategori 4: Alle syn af tunge køretøjer
• Du skal have minimum 3 måneders erfaring med periodisk syn af reg. tunge køretøjer


Alle kurser afsluttes med en teoretisk prøve og en praktisk prøve, som begge skal bestås.


Hold

21-10-2024
Bilsynskurser (kat.2)
UCRS
Daghold