Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst

Kort fortalt

Du kan efter kurset bl.a foretage fugtmålinger og kortlægge fugtskader, deres omfang og mulige årsag, i bygninger og håndtere forskellige affugtningsmetoder og tilrettelægge efterfølgende malebehandling. Du kan endvidere vejlede om forebyggelse af skimmelvækst og om afrensning og malebehandling af overflader, som har været angrebet af fugt og skimmelsvamp.

Hold

27-09-2024
Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst
UCH, Døesvej 70, Holstebro
2 dage Daghold
Info om fag
49258 - Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Kortlægge fugtskader, deres omfang og mulige årsag ud fra kendskab til fugtophobning i bygninger.
Håndtere forskellige affugtningsmetoder og vurdere og tilrettelægge efterfølgende malebehandling.
Vejlede om forebyggelse af skimmelvækst ud fra viden om skimmelsvamp og skimmelvæksts betydning for indeklimaet.
Vejlede om afrensning og malebehandling af overflader, som har været angrebet af fugt og skimmelsvamp.
Foretage fugtmålinger ud fra kendskab til undersøgelsesmetoder m.h.t. skimmelsvamp.
Vurdere og anvende fugtmålinger til tilrettelæggelse og kvalitetssikring af malebehandling efter gældende lovgivning,
Vejlede kunden og udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø og anbefalinger vedr. behandling af fugtskader og skimmelsvamp.

Fagnummer: 49258 Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80