Bygningsmalers opmåling, arbejds/aftaleforhold - 2

Kort fortalt

Du kan efter kurset bl.a. opstille regning/faktura ud fra opmåling og prisfastsættelse af given opgave samt deltage aktivt i virksomhedens interne samarbejde med kendskab til bygningsmalerfagets arbejds- og aftaleforhold, overenskomst samt prisliste. Du kan endvidere deltage i projektopstart, arbejdsplanlægning og tidsforbrug samt aflevering og projektafslutning.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49271 - Bygningsmalers opmåling, arbejds/aftaleforhold - 2

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Vurdere, om en ydelse efter opmåling er prissat korrekt ud fra viden om prislistens anvendelse og opbygning.
Udføre opstilling af regning/faktura ud fra opmåling og prisfastsættelse af given opgave.
Aktivt deltage i virksomheden interne samarbejde i planlægning af arbejdsprocesser i virksomheden ud fra kendskab til bygningsmalerfagets arbejds- og aftaleforhold, overenskomst samt prisliste.
Medvirke i projektopstart, arbejdsplanlægning og tidsforbrug samt aflevering og projektafslutning under hensyn til arbejdsmiljøforhold, forholdsregler i forbindelse med ekstra arbejde, vejrligsbestemmelser, bedømmelse af malerarbejde, mangler, syn og skøn.
Medvirke i oplæring af elever.

Fagnummer: 49271 Bygningsmalers opmåling, arbejds/aftaleforhold - 2 Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 4.159,50