Certificering inden for gasområdet under 135 kW

Kort fortalt

Den grønneste energi er den energi, der ikke bruges og 10 % af alt energi bruges i boliger. Derfor skal forbruget minimeres og driften være så optimal som mulig - uanset energikilde. Arbejde med gas er certifikatbelagt. Du opnår faglig og formel kompetence til at varetage jobfunktioner ved opstart, indregulering og service af mindre gasfyrede kedelanlæg og gasforbrugende apparater under 135 kW, der ligger inden for Gassikkerhedslovens krav til A-certifikat.Søgeord: grøn omstilling, A-certifikat, indregulering, fejlfinding, gasfyrede kedler, energioptimering, varmekilde, energikilde, energistyring, varmestyring

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48990 - Certificering inden for gasområdet under 135 kW

Målgruppe: Uddannelsen er målrettet faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for gasområdet.Specielle adgangskrav:Personer der udfører autorisationskrævende arbejde skal, jf. gældende lovgivning, have faglige kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for VVS-området, eller en anden faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen.I Gasssikkerhedsloven kan der desuden fastsættes supplerende uddannelseskrav til medarbejdere, der udfører særlige typer af installations- og servicearbejder på gasinstallationer.Adgang til uddannelsen forudsætter derfor, foruden en faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen, at deltageren har gennemført eller på anden måde opnået kvalifikationer svarende til uddannelserne:- 48986 Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg- 48987 Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - 48988 Service og eftersyn på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg- 48989 Fejlfinding og -retning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg

Beskrivelse: Deltageren kan i henhold til gældende lovgivning og fabrikantanvisninger, opstarte og indregulere nye varmeproducerende kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater under 135 kW, der ligger inden for krav til A-certifikat, jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer. Herudover kan deltageren i henhold til gældende lovgivning og fabrikantanvisninger, udføre eftersyn, fejlfinding og fejlretning på varmeproducerende kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater under 135 kW, der ligger inden for krav til A-certifikat, jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.

Specielle adgangskrav
Jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer (nr. 247 af 26.03.2018, § 153) skal personer, der udfører idriftsættelse og eftersyn af gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3, 4, 5 med apparater mindre end 135 kW og gasinstallationsklasse 6, 10 og 11, være ansat i en autoriseret virksomhed og have et personligt A-certifikat.
I Gassikkerhedsloven kan der ud over kravene i denne bekendtgørelse fastsættes supplerende uddannelseskrav til medarbejdere, der udfører særlige typer af installations- og servicearbejder på gasinstallationer.
Adgang til uddannelsen forudsætter derfor, foruden en faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen, at deltageren har gennemført eller på anden måde opnået kvalifikationer svarende til uddannelserne:
48986 Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - under 135 kW.
48987 Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - under 135 kW.
48988 Service og eftersyn på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - under 135 kW.
48989 Fejlfinding og -retning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - under 135 kW.

Fagnummer: 48990 Certificering inden for gasområdet under 135 kW Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 3.377,60