Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Kort fortalt

Kurset er målrettet lærersvende, der varetager den daglige oplæring af lærlinge. Lærlinge er ikke ens, og derfor er det vigtigt at have redskaber, der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med lærlingen samt kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læring. Det er også vigtigt at sikre en faglig progression i oplæringen, som skaber sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb. På dette kursus bliver du klogere på de redskaber, du som lærersvend kan bruge til at fremmer trivsel og fastholdelse af lærlingen i uddannelsesforløbet til glæde for lærlingen og virksomheden.

Kursusinformation

kompetence4

Fokus på vejlederrollen

Vi har fokus på vejlederrollen og uddannelsens aktuelle indhold og de formelle krav til elev og uddannelsessted.

Bliv bedre til at vejlede elever på den praktiske del af uddannelsen og få viden om at skabe mening og sammenhæng mellem teori og praksis med henblik på udbytte og fastholdelse af elev/lærling.

På kurset arbejder vi med:

  • indsigt i teorier og træning i kommunikation og vejledningssamtaler
  • indsigt i at arbejde med mål, evaluering og vurdering
  • en større bevidsthed om vejlederens rolle, ansvar og kompetence
  • en god dialog og netværksdannelse med vejledere fra andre uddannelsessteder og undervisere på skolen

Bliv en del af et vejledernetværk efter forløbet.
Kurset kan afholdes online, og så vil du blive kontakte et par dage før for at få teknikken på plads, så du får fuldt udbytte af kursusdagen.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Det siger vores kunder og undervisere
Marianne Moretto - kursusdeltager
Konditorchef, Taffelbay København
Jeg er ansvarlig for 4 elever og prioriterer arbejdsmiljøet højt. Det interesserer mig og det betyder meget for mig, at mine lærlinge trives og udvikler sig, så de fastholdes i uddannelsen.

Jeg kommer til at bruge den viden og de værktøjer vi fik under kurset med bl.a. at sætte sig i de unges sted. Verden i dag er en anden end dengang jeg selv var lærling, de unge er et andet sted og derfor er det vigtigt, at vi forstår dem og møder dem hvor de er.

Hvordan formidler jeg bedst mit budskab til den enkelte elev og hvordan håndterer jeg, hvis jeg gerne vil de skal ændre på noget, så det bliver en god oplevelse og ikke en nedgørelse, det var også væsentligt input at få med. Godt nok var det kun en enkelt dag, men jeg tænker faktisk, at jeg er blevet bare en lidt bedre leder, med de nye værktøjer jeg har fået.lærling, de unge er et andet sted og derfor er det vigtigt, at vi forstår dem og møder dem hvor de er.
Morten Madsen - Kursusdeltager
Sdr. Nærø Bageri
Jeg var slet ikke i tvivl om at jeg skulle med på kurset, da jeg så det. Jeg har efterspurgt kurset, fordi jeg gerne vil have en ekstra lærling, men at jeg så fik så meget med fra kurset, er en stor gevinst.

Kurset har bl.a. givet mig en indsigt i, at det er vigtigt at møde de unge med et åbent sind. Jeg er som mange andre bagermestre en anden generation, men det er ungdommen der skal tage over fra os og derfor er det vigtigt, at vi møder dem og hjælper dem med at udvikle sig og trives i et godt arbejdsmiljø, så vi mindsker frafald på uddannelsen.

Jeg vil klart anbefale alle med ansvar for elever/lærlinge at deltage i kurset.
Info om fag
49234 - EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Målgruppe: Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).
- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.
- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.
- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.
- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Fagnummer: 49234 EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 855,85