Flisegulve - udførelse

Kort fortalt

Deltagerne kan udføre et flisegulv, herunder foretage en opmåling og en udlægning, som sikrer et både kvalitativt og æstetisk udseende på det færdige flisegulv. Deltagerne kan med viden om tunge gulvkonstruktioner vurdere om en gulvflade er egnet for fliser, samt udarbejde og gennemføre en løbende kvalitetssikring.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47132 - Flisegulve - udførelse

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte murere og andre faglærte og ufaglærte, der har eller søger beskæftigelse indenfor området.

Beskrivelse: På baggrund af viden om opbygning af tunge gulvkonstruktioner og anbefalinger til betontyper og armering i vådrum, kan deltagerne vurdere underlagets egnethed forud for lægning af fliser, således at gældende krav og anvisninger er overholdt. Deltagerne kan opmåle, tildanne, lægge fliser ud fra viden om slidstyrke samt kvalitative og æstetiske krav til den færdige overflade i forbindelse med en given opgave. Desuden kan deltagerne vælge egnede lægge- og skæreværktøjer til arbejdets udførelse og tilgodese hensyn til installationer, afløb og eventuelle dekorationer og åbninger. Deltagerne kan i dialog med kunden vejlede om mulige løsninger og kan desuden planlægge arbejdets udførelse, kvalitetssikre udført arbejde og sikre, at arbejdet udføres under hensyntagen til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 47132 Flisegulve - udførelse Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 2.598,10