Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Kort fortalt

Deltageren kan, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne, udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde samt medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.Deltageren har kendskab til principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper. Deltageren er opdateret på færdselsregler, herunder regler for køre- og hviletid, arbejdstid, standsning og parkering samt kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport.Deltageren kan yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for Førstehjælp for erhvervschauffører.

Kursusinformation

Kører du varebil (2000-3500 kg.) eller skal du til at køre varebil?

Som ny varebilchauffør skal du på kursus (VUB) i 3 dage med hovedvægt på: Færdsel, miljø, uhelds forebyggelse, last sikring, ergonomi og førstehjælp.

Pr. 1/7 2019 kom der krav om, at du skal gennemføre dette kursus, hvis du vil køre eller fortsat vil køre varebil. 

Kurset afsluttes med en prøve der skal bestås. Gebyr for bevis kr. 550,00

Har du kørt varebil i mere end 2 år – Kan du nøjes med at tage et 2 dages kursus. Klik og læs mere om kurset 48851 Efteruddannelse for varebilchauffører

Hold

07-08-2024
Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
3 dage Daghold Garantikursus
Info om fag
48850 - Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør

Målgruppe: Målgruppen er personer, der ønsker beskæftigelse som chauffører med kørsel af gods i varebiler, og som er omfattet af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport - med krav om grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Færdselsregler, herunder standsning og parkering
- Køre- og hviletids regler samt arbejdstid regler
- Kørsel med trailer, der kan relateres til arbejdet som fører af varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport
- Principperne i at udføre sikker, defensiv og miljørigtig transport, med forskellige godstyper

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Udføre lastsikring i varebiler på en forsvarlig og ergonomisk korrekt måde, under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne
- Medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø
- Yde førstehjælp i henhold til Dansk førstehjælpsråds uddannelsesplaner for ”førstehjælp for erhvervschauffører”

Fagnummer: 48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.366,10