HV-tekniker - Sikker drift af 10-400 kV-systemer

Kort fortalt

Elektrificering er en central del af den grønne omstilling og den medfører et stort behov for elektrikere med højspændingskompetencer. Både inden for forsyningsområdet, men også i store virksomheder med egne transformerstationer og koblingsfelter uden for det offentlige forsyningsnet eller off-shoreinstallationer, skibsinstallationer og vindmølleinstallationer, som elektrikere installerer, drifter og servicerer. På kurset får du viden om de særlige sikkerhedsmæssige forhold ved at arbejde med højspænding og lærer at arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt i 10-400 kV højspændingsanlæg, herunder transformerstationer, forsyningsnettet, off-shore-, skibs- og vindmølleinstallationer.Søgeord: Sikker drift på højspændingssystemer, højspændingsanlæg, grøn omstilling, elektrificering, elsikkerhed.

Hold

30-09-2024
HV-tekniker - Sikker drift af 10-400 kV-systemer
Skive College (KON)
5 dage Daghold
Info om fag
49897 - HV-tekniker - Sikker drift af 10-400 kV-systemer

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der arbejder eller ønsker at arbejde på højspændingsområdet, herunder transformerstationer, forsyningsnettet, skibs- og vindmølleinstallationer, og i deres job har brug for kompetencer i sikker drift på højspændingsanlæg og transformerstationer. Det anbefales, at deltageren har erfaring i arbejde på højspændingsanlæg.Det anbefales, at deltagerne har gennemført 47995 Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning eller har tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt i 10-400 kV højspændingsanlæg, herunder transformerstationer, forsyningsnettet, skibs- og vindmølleinstallationer.
Det betyder, at: Deltageren har viden om elektriske farer, forholdsregler, sikkerhed og risikovurdering ved arbejde på højspændingsanlæg og kan arbejde med drift og vedligeholdelse af højspændingsanlæg i 10-400 kV jf. Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg.
Deltageren har viden om lysbuer og farerne forbundet med disse. Deltageren har viden om lysbuers betydning og forekomst i forbindelse med ind og udkobling af udstyr og kan derved bevare drifts- og forsyningssikkerhed og foretage korrekt ind- og udkobling på 10-400 kV-anlæg.
Deltageren har viden om særlige sikkerhedsmæssige forhold ved arbejde med højspænding, herunder årsager til elektriske ulykker og risikoen derved. Deltageren kan udføre sit arbejde korrekt, så ulykker undgås.
Deltageren kan udføre vedligeholdelse og fejlsøgning på transformerstationer og 10-400 kV forsyningsnettet.
Deltageren har viden om sekundære farer, nødforhold og operationelle procedurer i forbindelse med arbejdet på eller nærved forsyningsnettet og transformerstationer.
Deltageren kan på baggrund af sine eltekniske kompetencer og ovenstående viden foretage sikker ind- og udkobling af udstyr samt udføre spændingstest og jording på 10-400 kV forsyningsnettet.
Deltageren kan arbejde som holdleder og i den rolle sikre arbejdsstedet og lede arbejde i nærheden af spændingssatte anlæg (elektriske installationer, der er tilsluttet til et forsyningsanlæg eller har egen forsyning).
Deltageren kan udarbejde risikovurdering og sikre korrekt udfyldelse af egenkontrol samt kvalitetssikring af 10-400 kV højspændingsanlæg.
Deltageren kan udpege personer til relevante roller jf. BEK 1608 og har forståelse for ansvarsfordelingen i forbindelse med arbejde på højspændingsanlæg.
Deltageren har kendskab til driftsledelse af højspændingsanlæg.

Fagnummer: 49897 HV-tekniker - Sikker drift af 10-400 kV-systemer Varighed 5 dage