HV-tekniker Station- og anlægsforståelse 10-150kV

Kort fortalt

Elektrificering er en central del af den grønne omstilling og den medfører et stort behov for elektrikere med højspændingskompetencer. Både inden for forsyningsområdet, men også i store virksomheder med egne transformerstationer og koblingsfelter uden for det offentlige forsyningsnet eller off-shoreinstallationer, skibsinstallationer og vindmølleinstallationer, som elektrikere installerer, drifter og servicerer. På kurset lærer du at udføre el-teknisk opsætning, igangsætning, service- og reparationsarbejde af de forskellige komponenter/installationer i samarbejde med andre i10-150 kV-området, herunder på transformerstationer, forsyningsnettet, off-shore-, skibs- og vindmølleinstallationer.Søgeord: Stations- og anlægsforståelse på højspændingssystemer, højspændingsanlæg, grøn omstilling, elektrificering, elsikkerhed.

Hold

23-09-2024
HV-tekniker Station- og anlægsforståelse 10-150kV
Skive College (KON)
5 dage Daghold
Info om fag
49896 - HV-tekniker Station- og anlægsforståelse 10-150kV

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der arbejder eller ønsker at arbejde på højspændingsområdet, herunder transformerstationer, forsyningsnettet, skibs- og vindmølleinstallationer. og i deres job har brug for station- og anlægsforståelse af højspændingsanlæg 10-150 kV's opbygning og funktion.Det anbefales, at deltagerne har gennemført følgende kurser: 49014 Grundlæggende kompetencer koblingsperson og 49864 Operatørarbejde på el-forsyningsanlæg eller har tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren udføre el-teknisk opsætning, igangsætning, service- og reparationsarbejde af de forskellige komponenter/installationer i samarbejde med andre i 10-150 kV-området, herunder på transformerstationer, forsyningsnettet, skibs- og vindmølleinstallationer.
Det betyder, at: Deltageren har faglig viden og færdigheder inden for mekanisk og elektrisk montage af højspændingskomponenter, der indgår i opbygning af elforsyningsanlæg på 10-150 kV, fx placering og montering af koblingsudstyr. Deltageren arbejder selvstændigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i højspændingsanlæg på 10-150 kV.
Deltageren har viden om højspændingskomponenternes funktioner og betydning i el-forsyningsanlæg på 10-150 kV. Deltageren har viden om forskellige transformertyper og måletransformertyper og reaktortyper, der kan indgå i højspændingsanlæg og deres funktioner.
Deltageren har viden om slukkespolers mekaniske virke og funktion i højspændingsanlæg og kan selvstændigt udføre service og reparationer af disse.
Deltageren kan betjene og yde elektrisk service på afbrydere og adskiller i nærheden af spændingsførende højspændingsanlæg, fx SF6-afbrydere.
Deltageren kan opsætte, servicere og betjene jordingsanlæg.
Deltageren har viden om og kan tage stilling til risikovurdering af opgaven, valg af korrekt beskyttelsesudrustning, værktøj, målemetoder og -instrument, der skal anvendes i højspændingsanlæg og ved arbejde nær ved højspændingskabler.
Deltageren har viden om rolle og ansvarsfordeling i forbindelse med arbejde på højspændingsanlæg.

Fagnummer: 49896 HV-tekniker Station- og anlægsforståelse 10-150kV Varighed 5 dage