Konflikthåndtering

Kort fortalt

I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter. Er desuden opmærksom på stresssymptomer.

Kursusinformation

"Konflikter er et livsvilkår."

Hvor der er uenighed og mennesker med følelser, vil der også opstå konflikter.
Konflikter kan udvikle eller fastlåse - det afhænger af, hvordan du håndtere og gennemlever dem. Ofte er vi kørt fast i vaner og indlærte mønstre, som kan være svære at ændre. Derfor kommer konflikterne let til at erobre os og fylde for meget i vores hverdag. Men man kan lære at møde konflikter åbent og konstruktivt - derfor dette kursus.

De kompetencer, du får på kurset, kan bruges både på dit arbejde, i familien og alle de sammenhænge, du i øvrigt indgår i.

Undervisningen er procesorienteret og bygger i høj grad på egen involvering i dialogen samt fremlæggelse af egne eksempler på konflikter fra hverdagen.

Hold

20-11-2024
Konflikthåndtering - lager
UCH, Bastrupgårdvej 5, Holstebro
3 dage Daghold
Info om fag
46493 - Konflikthåndtering

Målgruppe: Medarbejdere, der ønsker at kunne håndtere og nedtrappe konflikter i forbindelse med jobudøvelsen.

Beskrivelse: I forbindelse med jobudøvelsen kan deltageren afværge konflikt- og voldstruende situationer på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel måde, kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation og kan, ved sin personlige fremtræden og adfærd, være med til at afværge, nedtrappe og forebygge uhensigtsmæssige konflikter.

Er desuden opmærksom på stresssymptomer, og at uhensigtsmæssig stress har en skadelig indflydelse på helbredet, samt opmærksom på reaktioner hos mennesker efter ubehagelige oplevelser, fx trusler og overfald.

Fagnummer: 46493 Konflikthåndtering Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 2.202,25