Laserskæring for operatører

Kort fortalt

Deltageren kan betjene laserskærer udstyr i den pladebearbejdende metalindustri ud fra kendskab til laserudstyrs funktion og virkemåde.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45875 - Laserskæring for operatører

Målgruppe: Personer der har eller søger arbejde i den pladebearbejdende metalindustri og tilhører AMUs udviklingsgruppe. Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: På baggrund af viden om laserskæreudstyr, laserens virkemåde og de forskellige arbejdsprocesser i forbindelse med laserskæring kan deltageren betjene samt i mindre grad vedligeholde laserskæreudstyr på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Deltageren kan indlæse og ændre i programmer samt aflæse og lave mindre ændringer i en CAD-tegning. Endvidere har deltageren indblik i de forskellige materialetyper, der anvendes inden for området samt deres miljørisici.

Fagnummer: 45875 Laserskæring for operatører Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 6.258,50