Ledelse af hygiejne og egenkontrol

Kort fortalt

Med kurset opnår du viden og færdigheder, som gør dig i stand til at udarbejde lovpligtige egenkontrolprogram og i forlængelse heraf vurdere, om madproduktionen i køkkenet foregår i overensstemmelse med lovgivningen og om nærmeste kollegaer og medarbejdere har de nødvendige kompetencer i den forbindelse.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
20878 - Ledelse af hygiejne og egenkontrol

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte, som arbejder med madfremstilling i institutionskøkkener, restaurationskøkkener, kantiner samt cateringvirksomheder.

Beskrivelse: Du opnår viden, som gør dig i stand til:
At redegøre for eget produktansvar ved fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer.
At redegøre for forudsætningerne for at lede udvikling og implementering af egenkontrol i virksomheden.
At redegøre for de faktorer, der har indflydelse på mikroorganismers vækst.
På baggrund af denne viden opnår du færdighed i:
At fremstille et virksomhedstilpasset egenkontrolprogram, der opfylder gældende lovgivning, og hvor deltagerne kender til fødevareregionens funktion i relation til virksomhedens efterlevelse af gældende lovgivning for hygiejne og egenkontrol.
At sikre at virksomhedens medarbejdere har lovpligtig uddannelse i fødevarehygiejne og egenkontrol samt motivere medarbejdere til at anvende egenkontrol i deres arbejde.
At vurdere om tilvirkningen af fødevarer foregår i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Fagnummer: 20878 Ledelse af hygiejne og egenkontrol Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 2.983,20