Lysbuesvejsning

Kort fortalt

Kurset henvender sig til begyndere indenfor lysbuesvejsning/elektrodesvejsning Proces 111. På kurset lærer man det grundlæggende indenfor lysbuesvejsning. Efter endt kursus, vil du have kenskab til at indstille svejseudstyret og vurdere kvaliteten af eget arbejde.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
44154 - Lysbuesvejsning

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelses er udviklet til personer, der ønsker kendskab og kompetencer inden for Proces 111 lysbuesvejsning/elektrodesvejsning på grundlæggede niveau.Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltagerne kan efter endt uddannelse med anvendelsen af svejsemetoden lysbuesvejsning med beklædt elektrode (proces 111), udføre svejsning af kantsømme i plade på et grundlæggende niveau i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 defineret i DS/ISO 15608 i nedennævnte svejsepositioner.

FW-P-PA – kantsømme liggende
FW-P-PB – kantsømme stående
FW-P-PF – kantsømme lodret stigende

Deltagerne har teoretisk viden om:

Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed
Svejsemetoder og udstyr

som sætter dem i stand til at udføre lysbuesvejsning (proces 111) af kantsømme

Målet anses for opnået, når deltagerne kan udføre ovennævnte svejsninger med tilhørende fagteori.

Alle øvelsesopgaverne gennemføres på grundlag af mundtlige som skriftlige instruktioner og bedømmes visuelt iht. DS/EN-ISO 5817, level D.

Fagnummer: 44154 Lysbuesvejsning Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 630,00 Uden for målgruppe: DKK 5.633,50