Måling og vurdering af rengøringskvalitet

Kort fortalt

Deltageren kan måle og bedømme den udførte rengøring ud fra givne kvalitetsmålesystemer fx DS INSTA 800 og DS 2451 og anbefalinger fra Nationale Retningslinjer for Infektionshygiejne (NIR). Deltageren kan udføre rengøringen, så kvaliteten lever op til aftalegrundlaget, kvalitets- og hygiejnekrav overholdes. Deltageren kan planlægge og udføre sit arbejde ud fra viden om hygiejnestandarder og ud fra viden om metoder, smitteveje, smittekæder, risikopunkter og desinfektion. Deltageren kan i forbindelse med måling og vurdering udføre kontrol i forhold til fx NIR og DS 2451.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49360 - Måling og vurdering af rengøringskvalitet

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med måling og vurdering af rengøring
kende kvalitetsbegrebet og forudsætningerne for at yde god kvalitet
kende kvalitetsstandarders opbygning, herunder fx DS INSTA 800

I forbindelse med udførelse af rengøring:
planlægge rengøring ud fra fx DS INSTA 800
planlægge rengøring ud fra et aftalegrundlag
vurdere om kvalitetskravene overholdes
korrigere eget arbejde ud fra resultatet af rengøringskontrol

I forbindelse med hygiejne i rengøring
vurdere og udføre rengøring ud fra fx
- Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR)
kende smitteveje og smittekæden

I forbindelse med måling og vurdering af hygiejne
arbejde ud fra risikopunkter på forskellige typer af arbejdssteder og lokaler
kontrollere risikopunkter

I forbindelse med hygiejniske retningslinjer
planlægge og udføre rengøring ud fra fx NIR, herunder
- rengøringsmetoder
- desinfektion
udføre kontrol i forhold til fx NIR
udføre korrekt håndhygiejne

I forbindelse med hygiejnestandard
arbejde efter fx hygiejnestandarden DS 2451
planlægge og udføre arbejdsopgaverne ud fra fx DS 2451
udføre kontrol i forhold til fx DS 2451

Fagnummer: 49360 Måling og vurdering af rengøringskvalitet Varighed 4 dage AMU-pris: DKK 832,00 Uden for målgruppe: DKK 2.853,00