Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien

Kort fortalt

Deltageren kan arbejde med maskinsikkerhed og arbejdsmiljø inden for træindustrien og deltage konstruktivt i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden samt medvirke til at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads.Derudover kaan deltageren indhente informationer om arbejdsmiljø på internettet.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48864 - Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien

Målgruppe: Personer der har beskæftigelse eller ønsker beskæftigelse inden for træ- og møbelindustrien og som ønsker at blive opkvalificerede.

Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med maskinsikkerhed og arbejdsmiljø inden for træindustrien.

Deltageren kan:

deltage konstruktivt i arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden
medvirke til at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på sin arbejdsplads
indhente informationer om arbejdsmiljø på internettet
vejlede andre i brug af personlige værnemidler og god værkstedspraksis (GVP)
medvirke i APV-forløb (arbejdspladsvurdering) på virksomheden
kortlægge arbejdsmiljøproblemer på egen nære arbejdsplads
pege på mulige løsninger på konkrete sikkerheds- og miljøproblemer.


Deltageren kan udføre arbejdet på baggrund af viden om:

generelle sikkerhedsmæssige regler for maskinanvendelse
risikofaktorer, der påvirker egen arbejdssituation inden for træ- og møbelindustrien
sammenhængen mellem branchens arbejdsmiljøproblemer
sammenhængen mellem arbejdsmiljø og det ydre miljø
sikkerhedsforskrifterne til branchens maskiner
maskinsikkerhed ved opstilling og almindelig drift
branchens væsentligste arbejdsmiljøproblemer
sikkerhedsorganisations og samarbejdsorganisations arbejdsområder og funktioner på virksomheden.

Fagnummer: 48864 Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.503,75