Modulvogntog sammenkobling og regler

Kort fortalt

Uddannelsens mål er, at deltageren i praksis kan foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt mådeDeltageren har indsigt i - og kan anvende gældende regler for typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog, læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der er gælder vedrørende akseltryk mv. samt det særligt udpeget vejnet, hvor modulvogntog må køreDeltageren har viden om hvorledes man holder sig opdateret om evt. ændringer i regler der knytter sig til kørsel med modulvogntog

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48183 - Modulvogntog sammenkobling og regler

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte chauffører der har eller søger beskæftigelse inden for kørsel med modulvogntog

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Typer af sammenkoblingsmuligheder for modulvogntog
- Læsning af modulvogntog, under iagttagelse af de særlige forhold, der gælder vedrørende akseltryk mv.
- Det særlige vejnet hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Foretage af- og tilkobling af modulvogntog på en sikkerhedsmæssigt korrekt måde
- Holde sig opdateret om evt. ændringer i vejnettet der knytter sig til kørsel med modulvogntog ved anvendelse af: www.vejdirektoratet.dk

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse herom.

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Fagnummer: 48183 Modulvogntog sammenkobling og regler Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 1.288,70