Oplæringsansvarlig for ernæringsassistentelever

Kort fortalt

Med kurset opnår du viden og færdigheder, som gør dig i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere uddannelsesforløb for elever i egen virksomhed, med særlig fokus på at skabe sammenhæng og progression i uddannelsesforløbet ved at tage afsæt i elevens personlige og faglige forudsætninger.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
20967 - Oplæringsansvarlig for ernæringsassistentelever

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte, som varetager opgaver i forbindelse med oplæring af ernæringsassistentelever.

Beskrivelse: Du opnår viden, som gør dig i stand til:
At redegøre for metoder i forhold til at motivere eleven til at deltage aktivt i planlægningen og gennemførelse af egen uddannelse, herunder opstilling af egne læringsmål.
På baggrund af denne viden opnår du færdighed i:
At planlægge og gennemføre uddannelsesforløb for elever i egen virksomhed.
At vejlede og medvirke til at skabe sammenhæng i uddannelsen for ernæringsassistentelever på baggrund af elevens personlige og faglige forudsætninger.
At vejlede og støtte eleven i brug af ernæringsassistentbogen.
At afholde anerkendende og professionelle samtaler, der sikrer progression i elevens uddannelse i virksomheden.
At anvende it-baserede redskaber til registrering og evaluering af elevens uddannelse.

Fagnummer: 20967 Oplæringsansvarlig for ernæringsassistentelever Varighed 5 dage