Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

Kort fortalt

På dette kursus lærer du at opstille faglige og personlige mål for kvalificering og uddannelse inden for dit fagområde.

Kursusinformation

VIL DU NOGET ANDET MED DIT UDDANNELSES- & ARBEJDSLIV?
Et arbejdsmarked i konstant forandring kræver, at du til stadighed har en opdateret værdi på markedet. Der findes ikke nogen færdighed, uddannelse eller karriere, der varer hele livet. Ligesom arbejdsmarkedet er du selv i konstant udvikling og altid på vej. Ønsker du at stifte bekendtskab med en branche, der er afvekslende og social kan vi gennem et fokuseret kursusforløb hjælpe dig med at få et godt grundlag for at træffe din beslutning om at tage en erhvervsuddannelse. 

Hold

01-11-2024
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
UCH, Døesvej 70, Holstebro
5 dage Daghold
Info om fag
45362 - Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

Målgruppe: Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i industrien.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus kan deltageren:
Tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt med henblik på at matche omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed.
Opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse med henblik på at matche behovene inden for eget fagområde.
Håndtere udviklingssamtaler herunder etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker og tackle situationer, hvor deltageren møder modstand, herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation.

Fagnummer: 45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 2.949,75