Projektstyring med IT-værktøj

Kort fortalt

Deltageren kan efter kurset anvende et IT-værktøj til projektstyring, indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, anvende ressourcestyring, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter.

Kursusinformation

Projektarbejdsformen har gennem de sneste år vundet frem og vist sig velegnet til organisering af fx udviklingsopgaver.

For at planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekterne på de mest effektive måde, er det nyttigt at have et godt kendskab til Microsoft Project.

Projektets tids- og ressourcestyring:

  • Giver dig en grundlæggende indføring i Microsoft Project
  • Sætter dig i stand til selvstændigt at planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekter med Microsoft Project

På kurset får du en solid introduktion og vi vil bl.a. beskæftige os med:

  • Indtastning af aktiviteter
  • Aktiviteternes indbyrdes afhængigheder
  • Fastlæggelse af arbejdstid
  • Tildeling af ressourcer
  • Opfølgning på projekter
  • Udskrifter og rapportering

Hold

Løbende optag
IT E-learning 3. kvartal 2024
IT Vestjysk Handelsskole
Daghold Åbent værksted
Info om fag
40343 - Projektstyring med IT-værktøj

Målgruppe: Kurset retter sig mod medarbejdere, der i deres jobfunktion har ansvar for eller medvirker ved udarbejdelse af og opfølgning på virksomhedens projekter.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge, oprette, vedligeholde og styre projekter med et IT-planlægningsværktøj, eksempelvis ved planlægning af møder og konferencer samt styring af handlingsplaner, der involverer medarbejdere på tværs af afdelinger. Deltageren kan indtaste aktiviteter, analysere på aktiviteternes indbyrdes afhængigheder, følge op på projekter samt udforme relevante udskrifter.

Fagnummer: 40343 Projektstyring med IT-værktøj Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.402,20