Stenhugger - Geologi

Kort fortalt

På kurset er der fokus på kendskab til bearbejdningsmetoder, geologisk dannelse af natursten, anvendelse af lim og mørtel til forankring samt valg af rensningsmetoder.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49910 - Stenhugger - Geologi

Målgruppe: Personer der beskæftiget eller søger beskæftigelse inden for stenhuggerbranchen.

Beskrivelse: Deltageren:
- Har kendskab til forskellige bearbejdningsmetoder
- Har kendskab til geologisk dannelse af 3 typer natursten: marmor, granit og sandsten, herunder Obernkirchener sandsten, Rorschacher sandsten og Santa Fiora sandsten
- Har kendskab til forankringsmetoder og anvendelse af lim og mørtel til forankring
- Har kendskab til naturstens dannelse med henblik på valg af afrensningsmetoder
- Kan foretage nødvendig rengøring og vedligehold af det anvendte værktøj til afrensning og forankringsarbejdet
- Kan udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder ergonomi samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler
- Kan anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet

Fagnummer: 49910 Stenhugger - Geologi Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.813,80