Udvikling af teams

Kort fortalt

På dette kursus får du redskaber til at identificere, hvilke konsekvenser teknologiske eller organisatoriske ændringer i virksomheden har for teamet med hensyn til nye kompetencekrav.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49382 - Udvikling af teams

Målgruppe: Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, der arbejder i en virksomhed, hvor man arbejder i teams.

Beskrivelse: Efter gennemført kursus har deltageren:
Viden om ændringernes konsekvenser for teamets interne organisering og det interne samarbejde i teamet.
Redskaber til at identificere, hvilke konsekvenser ændringerne har for teamet med hensyn til nye kompetencekrav.
Viden om, hvilke krav der stilles for at opnå en ny tilgang til samarbejdet internt i teamet og med omgivelserne.

Efter gennemført kursus kan deltageren:
Identificere hvordan teamets opgaver ændrer sig som konsekvens af teknologiske og/eller organisatoriske forandringer i virksomheden.

Fagnummer: 49382 Udvikling af teams Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75