Slagtning, forædling og salg af kød og convenience